Telefon: 22 621 47 28

Projektowanie

Żadna Inwestycja nie może powstać bez szczegółowej dokumentacji projektowej, uwzględniającej nie tylko wymagania Inwestora, ale i wszystkie obowiązujące przepisy czy normy. Dodatkowo, jeżeli w projekcie wzięto pod uwagę, wszystkie, w tym najnowsze rozwiązania technologiczne, można wtedy stwierdzić, iż dokumentacja została przygotowana właściwie. Tak właśnie rozumiemy proces projektowania w TRAFO i w taki sposób podchodzimy do każdego zadania. Branża teletechniczna jak i elektryczna to nasza domena. Współpracujemy z biurami architektonicznymi czy branżowymi. Wspieramy się wiedzą i doświadczeniem rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych czy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zawsze staramy się, aby nasze opracowanie techniczne, niezależnie od tego, czy w dalszym procesie budowlanym, będzie ono realizowane przez naszą firmę czy też stanowić będzie ono bazę wyjściową dla innych firm wykonawczych, przygotowane było z należytą starannością. Wraz z projektami, opracowujemy kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, a także specyfikacje techniczne.
Proces budowlany, na żadnym ze swych etapów, nie stanowi dla nas tajemnic.

engineering

© 2016. TRAFO SP. Z O.O.. All right reserved.
Realizacja: